středa 28. června 2023

Toulovcovy Maštale
Dnes zase do přírody 😉

Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale patří mezi nejzajímavější a nejmalebnější kouty u nás.

Bylo po dešti, sluníčko se ukázalo až odpoledne.

My jsme šli směrem od Proseče.

Soustava uzoučkých roklí vytváří skryté skalní městečko, které je protkáno systémem chodeb, jeskyní a děr se zajímavými názvy jako Kuchyně, Sklep, Myší díra nebo Zvon.

Skály tvoří svrchně křídové pískovce mořského původu.

Celé místo je protkáno sítí značených stezek, stačí si vybrat 😉Vysvětlení podivného jména najdeme v pověstech: podle nich zde měl svůj tajný úkryt loupeživý rytíř Vavřinec Toulovec z tvrze v Jarošově. 

Tak nevím, že by tu ještě nějaký poklad zůstal ukrytý? 

Hmmm.....

Mějte krásný den ☀️

Ilona 

neděle 25. června 2023

Muzeum dýmek

 Dnes návštěva jednoho zajímavého muzea v Čechách.

Muzeum dýmek se nachází na náměstí města Proseč.

Jedná se o jedinečnou sbírku dýmek vyráběných na území Prosečska, doplněnou o vzácné kousky dýmek z celého světa.

Proseč byla v minulosti centrem dýmkařství v Čechách, za první republiky se zde nacházelo až 16 výroben dýmek, dodnes zde sídlí jediná průmyslová továrna na výrobu dýmek v ČR.

U jednotlivých expozic jsou popisky nebo si můžete půjčit u pokladny audio průvodce.Historický domek je stavení s roubenou světnicí průčelím orientovanou směrem do náměstí.

Na roubenou světnici navazuje kamenná část se zachovalou černou kuchyní a klenutou komorou a další hospodářské budovy.

Zvenku se nachází podsíní na třech dřevěných sloupech, stavba je krytá dřevěným šindelem.

 Tato zástavba byla charakteristická pro městečko Proseč, dům je posledním zachovalým exemplářem, ostatní domy shořely během velkého požáru Proseče v roce 1868 nebo byly postupně nahrazeny zděnými staveními.

Součástí muzea je i expozice historie prosečska, dobového oblečení, nádobí, keramiky, skla a nábytku.

Jsou zde zmíněny i významné osobnosti spjaté s tímto krajem – spisovatelka Teréza Nováková, bratři Mannové nebo Alois Metelák.
A teď nahlédnutí do černé kuchyně.

Užijte si prima neděli.

Ilona