sobota 29. září 2018

Brána nebes


Porta coeli (Brána nebes) je ženský klášter ze 13. století, ve kterém i v dnešní době žije komunita sester cisterciaček.

Zakladatelkou byla královna Konstancie Uherská, druhá manželka Přemysla Otakara I., spolu se svými syny Václavem I. a Přemyslem. 

Průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie je známé nádherně zdobeným ústupkovým portálem francouzského typu ve stylu burgundsko-cisterciácké gotiky. 

Součástí portálu jsou mimo jiné plastiky dvanácti apoštolů a Ježíše Krista, ztvárněna je tu i královna Konstancie se svým synem Přemyslem a zakládací listinou kláštera. 
 


 

  
Královna Konstancie ke konci svého života trávila v klášteře hodně času, a když v roce 1240 zemřela, byla pohřbena v klášterním kostele. 

Přesné místo jejího posledního odpočinku však dnes neznáme. 

Od dob královny Konstancie klášter prošel řadou stavebních úprav a musel čelit nepřízním doby. 

Za husitských válek byl zpustošen, za třicetileté války byl ostřelován Švédy. 

V 17. a 18. století areál pomalu vyrostl do dnešní podoby s kostelem, klášterními budovami a hospodářskými staveními. 

Klášter byl dvakrát zrušen, v roce 1782 za Josefa II. a v roce 1950 za komunistů, a dvakrát obnoven, v roce 1901 a v roce 1990.  


 
 

 
Ke kostelu přiléhá také konvent, rajský dvůr s ambity a původní kapitulní síň s křížovou klenbou.

Prohlídky s průvodcem jsou možné po celý rok, určitě se přijďte podívat.

 Místo má svou atmosféru.

Určitě uvítáte klid třeba dnes, na den archandělů.

Připadne vám, že jsou tu všude kolem.


 Krásný slunečný den!

                 Ilona

 


úterý 25. září 2018

Slezsko na kole


Zvu vás aspoň obrazem na malou vyjížďku po Slezsku.

Jako vždy jedem vlakem a kolo s sebou!

 
 

Přírodní rezervace Hvozdnice je tvořena rybníky, mokřady a lužním lesem.

Protéká jí stejnojmenná říčka.

Najdete ji mezi Slavkovem a Štáblovicemi.


V Novém Dvoře je moc hezké arboretum.

Byli jsme tu už dříve, tak dnes jen cesta okolo.

Můžete zde vidět rostliny vřesovišť, rašelinišť, písečných dun pobřeží Baltu, himálajské rostliny, sbírky dřevin z Číny, Dálného východu a Japonska a rozsáhlé sbírky dřevin a bylin z východního a západního pobřeží a středozápadu severní Ameriky. 

Arboretum proslavila velká sbírka rodu Rhododendron, která patří k nejbohatším sbírkám v ČR. 

 Zámek v Litultovicích vznikl renesanční přestavbou původní tvrze.

První písemná zmínka o tvrzi je z roku 1446.

Později byl zámek barokně upraven. 

Byla vytvořena štuková výzdoba, mansardová střecha a byla zřízena i zámecká kaple. 

Na začátku 19. století zámek získal jednotnou empírovou fasádu.

Dnes tu sídlí obecní úřad, restaurace, knihovna a lékárna.

 Dřevěný větrný mlýn v Hlavnici pochází z roku 1810.

 Má jednu zvláštnost, dvě mlýnská složení o průměru 1340 mm pohánějí dvě palečná kola na jedné hnací hřídeli.

Mlýnu se říká Raabův, podle posledního mlynáře Hanse Raaba, který jej vlastnil od roku 1929 do roku 1953, kdy byl ještě plně funkční.

 Pokud vás zajímá interiér, provede vás ochotně jeden milý pán.

 A konečně Kružberk.

Gravitační přehradní nádrž na řece Moravici vybudovaná v letech 1948-1955 slouží k vodárenským a energetickým účelům. 

 Aktivně spolupracuje s nádrží Slezská harta, se kterou je v kaskádě na řece Moravici. 

Dohromady tyto přehrady slouží i jako jeden z prvků protipovodňové ochrany.
A pak hurá do Svatoňovic na vlak a domů .....


Mějte prima podzimní den.

      Ilona

neděle 23. září 2018

Plavba po Bečvě


Letos začala Bečvu brázdit ololoď Kordulka.

Samozřejmě jsme se na ni celé léto chystali a nakonec to klaplo až koncem září.

Využili jsme ještě poslední letní den a podívali se na město z vody.

Taková lehce letní romantika.

 

 

 

 Krásnou neděli.

        Ilona

pátek 21. září 2018

Svatý Jan pod Skalou


Vlakem ze Srbska kolem Berounky, skal, údolím Kačáku až do vesničky Svatý Jan pod Skalou.

 Nebyla jsem tu skoro dvacet let.

Naposled s mužem, když jsme brázdili naše luhy a háje s krosnou na zádech, spali pod širákem a myli se v potoce ...
Kostel Narození sv. Jana Křtitele je propojen se starým skalním kostelem – jeskyní sv. Ivana. 

V části skalního kostela je zachována přirozená travertinová jeskyně, zdobená původní krápníkovou výzdobou. 

Odpoledne byl kostel otevřen, takže jsme využili možnost si prohlédnout interiér i jeskyni.

Hned vedle kostela, pod oknem Ivanovy jeskyně vyvěrá silný pramen léčivé vody, Pramen svatého Ivana.   

Měla jsem naštěstí jednu prázdnou láhev, mohla jsem si tak odnést malý suvenýr.

A po obědě v Obecné škole už hurá nahoru ke kříži.Nahoře na malé plošince bylo opravdu plno.

Nedivím se, opravdu krásné výhledy a kouzelné místo.


V cukrárně u lípy mají bezva zmrzlinu a domácí koláče.

Doping nesmí chybět ;)

 


Užijte si krásný den, letos už asi poslední letní.

Podzim mám moc ráda, snad budou teploty aspoň trochu příznivé.


  Ilona