neděle 9. května 2021

Rozkvetlý květen

 





Krásný májový večer.

Dnes pár obrázků "od nás".

Procházka zahradou, za humna, mezi pole, kolem potoka.

 


„Člověk bez smíchu je jako strom bez květu.“ 

Osho 



 

Správná cesta je taková :

Osvoj si to,

co udělali tvoji předchůdci

a jdi dále.

 

L.N.Tolstoj

„Člověk bez smíchu je jako strom bez květu.“ — Osho

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-stromech/




„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“

Arthur C. Clarke 

 


 

„Když najdete svou cestu, nesmíte se bát.

Musíte mít dostatečnou odvahu dělat chyby.“

Paulo Coelho

 


 Užijte si prima večer i pohodový začátek nového týdne.


Ilona

 


čtvrtek 6. května 2021

Strážnice



Ještě pár obrázků ze Strážnice a okolí.

Počátky samotného města jsou spojovány s upevňováním hranic českého státu v době vlády Přemysla Otakara II. ve druhé polovině 13. století, kdy došlo k trvalému připojení Strážnicka k Moravě.

Na ochranu zemských hranic bylo zbudováno několik hradů, mezi nimiž se nacházel i hrad ve Strážnici, vystavěný po roce 1260.

Samotné jméno města je tak odvozováno od strážní funkce, kterou měl hrad položený v těsné blízkosti moravské hranice vykonávat.

V první polovině 15. století se Strážnice stala jedním z nejvýznamnějších moravských husitských center.

 V roce 1458 došlo ve Strážnici k setkání česko-moravské a uherské stavovské obce.

Jiří z Poděbrad, ještě v pozici českého zemského správce, doprovodil ještě s dalšími českými a moravskými pány do Strážnice Matyáše Korvína, jenž byl čerstvě zvolen uherským králem.

Na strážnickém hradě byly 9. února podepsány dohody mezi oběma muži, jimiž se zavazovali k věčnému přátelství (které netrvalo dlouho) a k naplnění svatební smlouvy.

Na počátku 16. století zakoupili město Žerotínové, jeden z předních moravských rodů.

V době jejich vlády prožívala Strážnice dobu svého největšího rozmachu.

 Starý vodní hrad byl přestavěn do podoby renesančního zámku s vnitřními arkádami.

Žerotínové podporovali ve městě bratrské školství, v letech 1604–1605 navštěvoval vyšší bratrskou školu Jan Amos Komenský.




  Během povstání Štěpána Bočkaje město vypálili roku 1605 uherští povstalci.

V roce 1663 se Strážnice ubránila nájezdu Turků a jejich krymskotatarských spojenců.

Město a panství zakoupil v roce 1628 jeden z vítězných velitelů bitvy na Bílé hoře, císařský plukovník František z Magni.

 S jeho příchodem začala plánovaná rekatolizace města.

Strážničtí piaristé vybudovali okolo poloviny 18. století barokní chrám Panny Marie s klášterní kolejí a později také gymnázium, kde vyučoval Jan Evangelista Purkyně.

Strážnické gymnázium jako žák navštěvoval pozdější prezident Masaryk.

 


 

 




 


 




 Strážnicí prochází taky Baťův kanál, vybudovaný před 2. sv.válkou. 

V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena, zprovozněno je 13 plavebních komor a umožněna jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Sudoměřicemi, případně slovenskou Skalicí.

Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť.

My jsme se prošli kousek podél kanálu, občerstvili se u křižovatky kanálu a Veličky a pak pokračovali příjemnou cestou až do Bzence přívozu na vlak.

 









Užijte si prima večer i následující dny.

Hlásí skoro letní teploty ;)

Ilona

 

 

 

 

neděle 2. května 2021

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

  

Na první májový den u nás pršelo, ale podle předpovědi mělo být na jihu lépe. 

Vydali jsme se tedy na Slovácko, do skanzenu ve Strážnici.

Skanzen se začal budovat v r. 1973 a v současnosti má 64 objektů.

Veřejnosti jsou zpřístupněny areály Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. 

Moc se mi líbí, že mezi domky jsou opravdu udržované vinohrady nebo obdělávaná políčka.





Od 1.5. byl zpřístupněn pouze venkovní areál, do některých domků se dalo jen nahlédnout.

Každý domek má sice vlastní popisek, ale i tak bychom ocenili nějakou mapku.

Appka, kterou jsme si stáhla, nás moc nenadchla.

Tak se pojďte projít spolu s námi.

Dýchá tu klid a atmosféra starých časů.

Pojďme cestovat trochu zeměpisně i historicky.

























Trochu jsem to tu zahltila fotkama, ale byla jsem opravdu nadšená.

Krásné prostředí, lidí pomálu a počasí jak malované.

Snad se vám výlet líbil.

Užijte si pohodovou neděli.

Ilona