úterý 17. května 2022

Kunětická hora

 

U Pardubic samozřejmě nemůžeme minout Kunětickou Horu.

Jediný kopec široko daleko s hradem na vršku.Pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů vznikl přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století.
 
Za husitských válek se stává důležitým opěrným místem husitského hejtmana Diviše Bořka z Miletínka.
 
Výrazně jej poničila švédská vojska.
 
V dalších staletích hrad ohrožovalo lámání kamene, které bylo zastaveno až na počátku 20. století.
 
Tehdy zároveň započaly i záchranné práce Muzejního spolku v Pardubicích podle projektu arch. Dušana Jurkoviče.
 
Kunětická hora byla veřejnosti nepřístupná od roku 1973 do roku 1993.
 
Nyní probíhá obnova hlavního paláce a hrad by měl být celý přístupný příští rok.
 


Legenda praví, že se Kunětická hora jednou do roka otevírá.
 
V jejích útrobách pak prý můžete projít podzemním bludištěm, které kromě bohatě zdobených chodeb tvoří monstrózní sály se zlatavými stropy a stěnami vykládanými drahým kamením.
 
V honosném labyrintu bloudí přízraky podvedených mnichů z nedalekého opatovického kláštera, který byl vypálen husity v roce 1420.
 
Hledají poklad, o který přišli vlastní vinou.
Vím, že většina z vás Kuňku zná, ale pro někoho třeba tip na výlet ;)

Krásný den.

Ilona


pátek 13. května 2022

Okolo Pardubic

 

 
Kdo mě sleduje na Instagramu, možná jste zachytili naše obrázky z výletu do okolí Pardubic.

Dnes vám nabídnu procházku okolo řeky s výhledem na hrad,
zmrzlinu z Kunětic a samozřejmě i pár obrázků z Pardubic.
Soutok Labe a Loučné.

Každá z řek měla trošku jiný odstín vody ;)

Super Kunětická zmrzlina.

Arašidovou jsem jedla poprvé ;)

Ráda zkouším nové chutě.
A nakonec kousek z Pardubic.

Oblíbená cesta kolem zámku na náměstí ;)
Děkuju za návštěvu a užijte si prima páteční večer.

Ilona

 
 
 

úterý 10. května 2022

Lomnice

 Lomnice nedaleko Tišnova je městys, kde najdete pár zajímavých památek.
 
Tady třeba Kaple sv. Antonína Paduánského ze 17. století.
 
Ve městě najdete i židovskou čtvrť se synagogou, barokní kostel Navštívení Panny Marie, zámek nebo náměstí, které se nazývá urbanistickou perlou jižní Moravy.
 
Lomnické náměstí nechal postavit majitel panství hrabě F. Serenyi.
Architektonicky velmi cenná stavba významného raně barokního architekta Giovanniho Pietra Tencally z let 1669 – 1683 je významným dokladem vývoje moravské barokní architektury.
 
Lomnický farní kostel patří k nejvýznamnějším církevním raně barokním památkám na Moravě.
 
G. P. Tencalla byl nejen dvorním císařským architektem, ale ve službách olomouckých biskupů se podílel na vzhledu třeba zámku v Kroměříži a Květné zahrady, klášteru Hradisko, baziliky na Svatém Kopečku, zámku ve Valticích, ....
 Moc se mi líbil i nedaleko stojící zámek.

Dnešnímu renesančně baroknímu zámku předcházel raně gotický hrad z 1. poloviny 13. století.
 
Ve 14. století bylo ke gotické části přistavěno nepravidelné předhradí, které v současnosti představuje první nádvoří zámku.
 
Ve stejném století bylo taktéž přistavěno příčné křídlo, ve kterém byla ve druhé polovině 15. století zřízena pozdně gotická kaple, která je nazývána malým gotickým klenotem Moravy.
 
V kapli se dochovala spousta gotických prvků, mezi nimiž je nejvýznamnější síťová žebrová klenba, arkýř a původní nástropní malby.
 
S příchodem Serényiů začíná pro Lomnici zlatá éra. 

Interiér zámku získal podobu luxusního renesančního sídla, naproti tomu zahrada dostala barokní sestřih.
 
Vstup do zámku byl časem ozdoben renesančním portálem, který sem byl přenesen z brněnského paláce Serényiů.
 
Zámek byl po druhé světové válce na základě Benešových dekretů rodině Serényiů vyvlastněn.
 
Během období komunistického režimu byl interiér zámku rozkraden a kvůli nedostatečnému zájmu o tuto památku celá budova značně zchátrala.
 
Od 70. let 20. století byl zámek sídlem Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, která ukončila činnost v roce 2018.
 
Tehdy byl areál po dlouhém restitučním sporu vrácen potomkům rodu Serényiů, rodu Thienen-Adlerflychtů, který začal provádět rozsáhlé rekonstrukční práce celého zámeckého areálu. 

Zámek je veřejnosti nepřístupný, tak jen fotky exteriéru.

Tolik kousek z Lomnice.

Děkuju za návštěvu a mějte prima den.

Ilona