sobota 24. září 2022

Slánská hora

 
Sice tu už máme podzim, ale ukážu vám ještě místa, kde jsme se toulali v červenci.
 
Měla jsem trošku problém s přenosem fotek, ale snad už je krize zažehnána ;)
 
Pár tipů na výlet v okolí Českého středohoří.
 
První zastávka byla na Slánské hoře.
 


 Přírodní památka Slánská hora je kousek od středu města a tvoří dominantu krajiny.
 
Dnes zalesněná hora je nejjižnějším výběžkem sopečné činnosti Českého středohoří.
 
Skály jsou s charakteristickou sloupcovou odlučností a na jižním svahu byl v minulosti lom.
Říp v pozadí ...
V minulosti zde vyvěraly dva slané prameny, které daly městu jméno.
 
Do dnešní doby se však nezachovaly (voda tzv. Slaného pramene na sz. úpatí hory již sůl neobsahuje).
 
Více než polovina hory na východní straně padla za oběť dvěma mohutným lomům na těžbu čediče, přičemž bylo značně poškozeno místní významné archeologické naleziště.
 
Na temeni Slánské hory se pak nacházejí tři velké dřevěné kříže z roku 1662, osazené na popud hraběte Bernarda Ignáce z Martinic, které symbolizují utrpení místních obyvatel za třicetileté války.
 

 


Užívejte podzimní dny.

Ilona 
 

úterý 20. září 2022

Pletený shrug... v barvách podzimu.

Takový zapomenutý kousek.

Upletený čtverec jsem původně zamýšlela na jiný projekt.

Tak jsem ho jen sešila a dopletla "rukávy".

Krásně hřeje, takže do chladnějších dnů jako dělaný.Přeji pohodové, i když (aspoň u nás) deštivé dny.

Ilonasobota 17. září 2022

Průchodnicí na Zkamenělý zámek

 


Kromě známých krápníkových jeskyní nejedete nedaleko Javoříčka i další zajímavosti.

Stačí vystoupit na zastávce Na srdéčku ❤️
Oblíbená je jeskyně Průchodnice ve stejnojmenné rezervaci.

 Přírodní rezervaci tvoří původní bučiny a smíšené porosty se skalními útvary devonských vápenců.

Oblast nedaleko Javoříčských jeskyní je zimovištěm chráněného druhu netopýra černého a vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin.

Táhlá hradba úzkého vápencového skalního hřbetu tají dva paralelní jeskynní tunely, jimiž současně prochází značená stezka a bezpočet menších jeskyněk i slepých výklenků.

Pro "průzkum" některých bočních chodeb tohoto miniaturního labyrintu je dobré vzít si do baťůžku baterku.

Archeologické výzkumy odkryly pozůstatky mnoha druhů a také kosti stepního kura – což byl první nález tohoto druhu na Moravě. 


Zkamenělý zámek je mohutné vysoké vápencové skalisko se vzácným rostlinstvem, které se zvedá do výšky 54 m nad hladinou potoka.

Z vyhlídkové plošiny se zábradlím je pěkný pohled do údolí a po kraji.

O pár metrů níže, ve výši 25 m je částěčně zřícená skalní brána, v jejíž stěně se nachází vchod do velké ponorné jeskyně.

Na vrcholu skaliska stávala v dávné minulosti tvrz Branky, nazývaná také hrad Špraněk.

Založil ho roku 1313 brněnský sudí Dětřich ze Spran.

Po jeho smrti roku 1355 hrad získal markrabě Jan Jindřich.

Hrad musel zpustnout po roce 1380 v době tzv. markraběcích válek, ozbrojených bojů mezi bratry Joštem, Jindřichem a Prokopem Lucemburskými.

Dnes jsou patrné pouze zbytky příkopů a valů.A na vyhlídce samozřejmě malé občerstvení 😉

To byly slunné dny babího léta...


Mějte prima víkend.

Ilona